Souznění arteterapie a Bachových esencí aneb setkání se spřízněnou duší

S Hankou, arteterapeutkou, jsme propojily dvě metody sebepoznání – Bachovy esence a Arteterapii. Setkaly jsme se v příjemné lokalitě královských Vinohrad v Praze a společně jsme prožily nejen den plný zkoumání, vhledů a objevování, ale i plný humoru a vzájemného propojení. 

Arteterapie je obor využívající umělecký projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky. Nemusí se jednat jen o výtvarné techniky, které arteterapie na první pohled nabízí. Hlavním cílem je, se naladit na vnitřní zdroj a tvořit v daný moment otevřeně, bez obav a strachu. Vzniká tak přirozený proces, při kterém člověk zpětně vnímá svoji tvorbu a dostává se díky tomu blíže ke svému nitru; sám sebe vidí v zrcadle, které si vytvořil.

Bachovy esence působí rovněž na psychické a emocionální úrovni – harmonizují nejrůznější duševní stavy. Díky jejich působení nesou informace uvnitř nás a pomáhají nám zpracovávat vlastní emoce. Zbavíme se strachu a naše mysl se stává klidnější. Krok po krůčku se léčí naše tělo a duše.

Kdo je Hanka?

Hanka Kandlerová je umělkyně, arteterapeutka a spisovatelka. Její původní profese byla pedagogická činnost v oboru zdravotní tělesné výchovy a biologie. Nyní se plně věnuje terapeutické činnosti v oboru arteterapie, automatické kresby a malby.

Je trpělivá a tolerantní a její schopnost pochopit a vyslechnout druhého je přímo andělská. Je vynikající přítelkyně, skvělá lektorka a neúnavná badatelka lidské duše.

A jak naše setkání dopadlo?

Setkaly jsme se společně v ranních hodinách a s nadšením jsme se vrhly do objevování. Mé vlastní tvoření začalo nenápadnou technikou – poskládat pomocí barevných korálek a malých kamínků obrázek na téma, jak vnímám své místo na zemi.

Poté jsem poskládala ze stejných předmětů mé tělo. U obou technik se Hanka zaměřila na celkovou energii obrazu a také vysvětlovala můj výběr barev a propojovala s energií center v těle.

Netušila jsem, co vše se dá z obrázku vypozorovat. Poslední technika vypadala nejméně náročně – pouze jsem spontánně čárala na papír obyčejnou tužkou, a poté obtahovala některé čáry barevnou pastelkou tak, aby vznikl nějaký reálný obrazec.

Pracovalo se mi příjemně kreativně.

Hanka je nepochybně odborník, který se dokáže na klienta „nacítit“. Na mé kresby měla jedinečný náhled. Ukázala mi zajímavé detaily, kterých jsem si na první pohled nevšimla – byly vytvořeny intuitivně a nevědomky.

V mé tvorbě se přirozeně objevilo, jaká jsem, co je pro mě důležité, i v čem mám rozpor. Hanka mě ukázala v obraze barvy, tvary i symboly, které měly význam a společnými silami jsme složily mozaiku mého života.

Díky arteterapii jsem viděla svůj život jako na dlani.

Nenahraditelná síla Bachových esencí

Bachovy esence jsme s Hankou užívaly po celou dobu našeho setkání. Čím více jsme tvořily a popíjely chutný čaj s jednotlivými druhy Bachovek, tím více vznikala příjemná atmosféra. Byly jsme citlivější a lépe tak dokázaly identifikovat naše pocity.

Po ukončení arteterapeutické tvorby se Bachovy esence staly skvělým pomocníkem, jak zpracovat to, co jsme díky arteterapii odhalily.

Asi nepřekvapí, když prozradím, že Hančina citlivost vůči vnějším podnětům a lidem je přímo neuvěřitelná. Společně jsme zažily krásné chvíle. Na všechny druhy esencí velmi rychle reagovala a vnímala změny v těle. Chvíli cítila větší pozornost v oblasti srdce a nepotřebovala tolik zaměstnávat mysl, jiná esence působila více na tělo, které uzemňovala.

Nejsilněji na Hanku zapůsobila esence Mimulus. Po pár vteřinách mi řekla, že si vzpomněla na pocit ze školy, kdy bývala tzv. „mino“. Bylo to v období školní docházky, kde člověk narážel na systém formou porovnávání, posuzování a nachytávání, že něco neumíme.

Shodly jsme se společně, že nám taková forma školy nevyhovovala, hodně dětem snížila sebevědomí a víru ve šťastný život. Kapky esence Mimulus vytáhly z těla hluboko schované emoce, které se nestačily dříve rozpustit. 

Co říká na setkání Hanka?

„Verča je umělecká otevřená duše a její tvorba působí vzdušně; bez hranic – toho si jako arteterapeut velice vážím. Nebála se otevřít, na arteterapeutické techniky reagovala spontánně, bez zbytečného zapojení rozumu – co vypadá a nevypadá dobře.

Nemusely jsme před sebou nic skrývat a to se krásně projevilo ve tvorbě. Nechyběl smích, nadhled a společná chuť se něco více dozvědět o sobě.

Propojily jsme Arteterapii, léčící duši pomocí kreativity a Bachovy květy, léčící emoce v nás. Ocitly jsme se tak v příjemném harmonickém prostoru. Bachovy květy přirozeně navazují na arteterapii. Uvolněné emoce můžeme lépe zpracovávat a pokračovat na své životní cestě – ve smyslu přijetí sama sebe.

Bachovy esence ráda doporučím všem lidem. Zanechaly ve mně hlubokou stopu.  Jsou nenápadné, ale velmi účinné. Myslím, že všichni rádi pracujeme na svém těle, ale někdy zapomínáme na naše tělo vnitřní, jak o sebe dbát duchovně a emocionálně. Vše je propojené a komunikuje mezi sebou: emoce – tělo – duše – mysl.“

A na co jsme přišly?

Oba směry uvolňují napětí v těle a mají společný kořen – uvědomit si sám sebe v celistvosti – kdo jsem – se všemi aspekty v nás. 

Dvě metody, které nemění osobnost člověka, jen ukazují, kým jsme, a podporují nás:

  • … abychom milovali,
  • … abychom se radovali,
  • … abychom viděli život v jeho kráse,
  • … abychom viděli, co nám brání v tom být šťastní.

Chcete-li vědět o Hance a arteterapii víc? Koukněte na její osobní stránku, kde blíže uvidíte, jako formou pracuje s lidmi a co zajímavého píše v knize Vnímání těla. 

Více na webu: http://arteterapiehanka.cz/ 

Inspiruji druhé, jak najít neomezený přístup k životní energii, která vychází ze zdravého TĚLA a spokojené DUŠE. A to celostním přístupem skrze metody, které mají moc inspirovat i uzdravovat. Ráda propojuji spirituální metody a různé směry alternativní medicíny, ze kterých ctím zejména řád teorie cyklu 5 elementů. Jsem maminka jednoho syna, tvořilka, lékařka, která se snaží propojit alternativní a západní medicínu, partnerka, badatelka lidské duše a nadšená cestovatelka. Další inspiraci a články o životní vitalitě, zdraví, radosti, duši a tvoření najdete na blogu, na mém profilu na Instagramu, nebo facebooku . Více o mém příběhu se dozvíte zde>> .