VIBRACE

Volný.

Akryl na plátně, 50x50cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Aktivační obraz. Naladění se na vyšší frekvence. Propojení s duší, s prvotním zdrojem a nepodmíněnou láskou. Probuzení a uvědomění si své božské podstaty. Na obrazu jsou zobrazeny světelné kódy. 

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Naladit se na duši a aktivovat své přirozené dary a talenty. Uvědomit si svou svou přirozenost a přijmout ji se vším všudy. Znát svou hodnotu, která je nevyčíslitelná.

2. Naladit se na vyšší frekvence a nepodmíněnou lásku. Uvědomit si svou božskou podstatu. Probudit se s cílem tvořit, žít naplno a aktivovat nejvyšší potenciál duše.

3. Vnímat energetický potenciál světa a aktivovat své mimosmyslové schopnosti. 

Cena

7000 CZK (v ceně je ručně napsaný záměr obrazu, tipy, jak posílit poselství obrazu, balné, poštovné a malý dárek).

PLNÝ POTENCIÁL

Prodaný.

Olej na plátně, 25x35cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Probudit a aktivovat svůj plný potenciál.

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Naladit se na duši a aktivovat své dary a talenty. Objevit své poslání, dělat to, co chci a proč jsem se narodila. 

2. Dělat unikátní věci skrze své dary a talenty. Uvědomit si svou výjimečnost a originalitu a mít sebe na prvním místě. 

Cena

2500 CZK (v ceně je ručně napsaný záměr obrazu, tipy, jak posílit poselství obrazu, balné, poštovné a malý dárek).

JSEM HOJNOST

Volný.

Akryl na plátně, 50x40cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Stát se kanálem hojnosti ve všech oblastech života. Vytvářet si v životě hojnost a bohatství jako proud energie, který vede ke svobodě.

Příběh obrazu

Obraz vznikl ve vrstvách s následujícími záměry:

1. Rozpuštění stagnující energie hojnosti, která se zablokovala nebo odpoutala od člověka vlivem traumat, předsudků a destruktivních přesvědčení.

2. Přechod energie hojnosti do viditelných barev světla Země a její přechod do fyzické reality. 

3. Volné plynutí energie hojnosti nahoru a dolů skrze kanál (tělo, mysl a duši) člověka.

Cena

4500 CZK (v ceně je ručně napsaný záměr obrazu, tipy, jak posílit poselství obrazu, balné, poštovné a malý dárek).

UZEMNĚNÍ

Prodaný.

Akryl na plátně, 50x40cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Uzemnit se. Být tady a teď ve fyzické realitě a přesto zůstat napojený na vyšší princip. Tvořit a manifestovat svá přání ve fyzickém světě. Užívat si život skrze hmotu.

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Uzemnit se a propojit se se Zemí jako strom, který má hluboké kořeny. 

2. Stát se tvůrcem svého života ve fyzické realitě. Odlehčení hmoty – manifestace a tvoření ve fyzické realitě půjde snáz, bez bloků a stagnací.

3. Přes uzemnění zůstat napojený na prvotní zdroj (Božské světlo) a žít svůj plný potenciál. 

Cena

4800 CZK (v ceně je ručně napsaný záměr obrazu, tipy, jak posílit poselství obrazu, balné, poštovné a malý dárek).

SEBEVĚDOMÍ

Prodaný.

Akryl na plátně, 50x50cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Posílení sebevědomí a sebehodnoty. Sebeuvědomění. Mít odvahu vyletět jako motýl a žít majestátně. Ukázat se světu v přirozené autenticitě.

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Vyletět jako motýl a celému světu ukázat své dary a talenty. Být autentický a sám sebou.

2. Stát se tvůrcem svého života a konečně to rozjet ve fyzické realitě.

3. Žít tak, jak chci. Žít královsky v souladu s vnitřní pravdou. 

Cena

5000 CZK (v ceně je ručně napsaný záměr obrazu, tipy, jak posílit poselství obrazu, balné, poštovné a malý dárek).

PROPOJENÍ

Volný.

Akryl na plátně, 40x60cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Propojení těla a duše, soulad s duší. Propojení ženské a mužské energie, propojení chaosu a řádu, propojení spirituální a zemské energie. Síla.

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Propojení duše a těla (Vědět, co chci a být schopen svůj sen realizovat ve fyzické realitě, zhmotňovat svá přání lehce a plynule, být propojený s prvotním zdrojem a čerpat inspiraci a energii, ale přesto být uzemněný a užívat si potěšení praktického života).

2. Propojení ženské (přijímání, stálost, porozumění, sexualita) a mužské polarity (akce, výkon, jasný směr).

3. Síla (svoboda, energie, nakopnutí).

Cena

6000 CZK (v ceně je ručně napsaný záměr obrazu, tipy, jak posílit poselství obrazu, balné, poštovné a malý dárek).