JSEM HOJNOST

Volný.

Akryl na plátně, 50x40cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Stát se kanálem hojnosti ve všech oblastech života. Vytvářet si v životě hojnost a bohatství jako proud energie, který vede ke svobodě.

Příběh obrazu

Obraz vznikl ve vrstvách s následujícími záměry:

1. Rozpuštění stagnující energie hojnosti, která se zablokovala nebo odpoutala od člověka vlivem traumat, předsudků a destruktivních přesvědčení.

2. Přechod energie hojnosti do viditelných barev světla Země a její přechod do fyzické reality. 

3. Volné plynutí energie hojnosti nahoru a dolů skrze kanál (tělo, mysl a duši) člověka.

Cena

5000 CZK (v ceně je balné i poštovné).

UZEMNĚNÍ

Volný.

Akryl na plátně, 50x40cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Uzemnit se. Být tady a teď ve fyzické realitě a přesto zůstat napojený na vyšší princip. Tvořit a manifestovat svá přání ve fyzickém světě. Užívat si život skrze hmotu.

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Uzemnit se a propojit se se Zemí jako strom, který má hluboké kořeny. 

2. Stát se tvůrcem svého života ve fyzické realitě. Odlehčení hmoty – manifestace a tvoření ve fyzické realitě půjde snáz, bez bloků a stagnací.

3. Přes uzemnění zůstat napojený na prvotní zdroj (Božské světlo) a žít svůj plný potenciál. 

Cena

5000 CZK (v ceně je balné i poštovné).

SEBEVĚDOMÍ

Volný.

Akryl na plátně, 50x50cm.

Pište na veronika.savarijova@gmail.com.

Poselství obrazu

Posílení sebevědomí a sebehodnoty. Sebeuvědomění. Mít odvahu vyletět jako motýl a žít majestátně. Ukázat se světu v přirozené autenticitě.

Příběh obrazu

Obraz vznikl s následujícími záměry:

1. Vyletět jako motýl a celému světu ukázat své dary a talenty. Být autentický a sám sebou.

2. Stát se tvůrcem svého života a konečně to rozjet ve fyzické realitě.

3. Žít tak, jak chci. Žít královsky v souladu s vnitřní pravdou. 

Cena

6000 CZK (v ceně je balné i poštovné).