Neskromná nádej


jazyk: slovenština

Vydavatelství: Motýľ

Neskromná nádej je moje prvotina, která ukazuje hru lásky a nenávisti, lidských úspěchů i selhání, touhy po vyléčení i po smrti. Je dlouhou a plodnou cestou za svobodou jako za jediným skutečným darem, pro který se oplatí bojovat. Je příběhem, který otevírá hranice omezení a útrap. Promíchává žebříček hodnot a vede k pochopení lidských i vyšších zákonitostí.

Román je dostupný v elektronické i tiskové verzi. Zakoupit si ho můžete třeba zde.

Keď na Haiti padá dážď


jazyk: slovenština

Vydavatelství: Motýľ

Druhá kniha vznikla po návratu z Haiti, které do velké míry ovlivnilo můj život. Je příběhem muže a ženy, kteří potřebují najít v životě sebe sama, aby byli šťastní. Okamžiky, které tam oba dva zažijí, jsou založeny na skutečných událostech. Příběh umožňuje čtenáři poznat chudou oblast z jiného úhlu pohledu.

Prostřednictvím hlavních hrdinů se ocitnete v centru dění skutečné lékařské mise.

Román je dostupný v elektronické i tiskové verzi. Zakoupit si ho můžete třeba zde.

Kráľovstvo smrteľníka


jazyk: slovenština

Vydavatelství: Nová Forma, eknihyJedou

Je fantastickým románem, který vznikal několik let a stal se součástí života řady lidí, s jejichž vřelou pomocí a podporou byl dokončen. Mnohovrstevnaté dílo, jež se citlivě dotýká i současných společenských témat, je plné lásky, šifer a odkrývání tajemství. Vyniká propracovanými detaily a dobrodružným příběhem. Napětí děje střídá postupné odhalování smyslu lidského života a nalezení skutečné lásky nejen mezi lidmi, ale rovněž mezi člověkem a přírodou.

Román je dostupný v elektronické i tiskové verzi. Zakoupit si ho můžete třeba zde.